Wiadomości

Masz nieruchomość - spodziewaj się gońca, ale tylko z decyzją

Data publikacji 04.01.2018

Od 22 stycznia 2018 roku pracę swą rozpoczynają gońcy z Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej. Przez najbliższe dwa miesiące do 18 marca będą roznosić decyzje w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. Każdy goniec będzie miał specjalne pisemne upoważnienie, podpisane przez prezydenta miasta, które ma obowiązek okazać na prośbę mieszkańców.

Gońcy będą roznosić decyzje: bezpośrednio do miejsca zamieszkania podatników. w godz. 9.00 do 17.00. Po odpowiednim przeszkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych i bhp gońcy pierwsze kroki skierują do mieszkańców centrum miasta. Potem sukcesywnie będą docierali w bardziej odległe zakątki miasta.

Każdy z doręczycieli będzie posiadał imienne upoważnienie, wydane przez Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej. Można je zweryfikować z dowodem tożsamości. Co ważne gońcy przynoszą tylko decyzje, nie pobierają żadnych opłat, tych dokonuje się na konto wskazane w piśmie urzędowym - na stosownym druku. Nie dajmy się nabrać osobom, które mogą podszywać się pod prawdziwych gońców i żądać opłat w trakcie odwiedzin.


Przez dwa miesiące gońcy rozniosą około 70 tys. listów z decyzjami osobom fizycznym, które powinny zapłacić podatek rolny lub leśny. Decyzje wysyłane są pocztą tylko w wypadku, gdy adresaci mieszkają poza Dąbrową Górniczą lub kontakt z nimi jest utrudniony.

Źródło: www.dabrowa-gornicza.pl