Wiadomości

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa – Dąbrowskie podsumowanie roku 2017

Data publikacji 12.01.2018

Styczeń to czas rozliczeń i podsumowań. Policjanci z Dąbrowy Górniczej podsumowali ilość zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa na terenie miasta. Okazało się, że mieszkańcy korzystają z nowego narzędzia i na bieżąco informują policjantów o niepokojących ich zjawiskach.

W minionym 2017 roku, podczas licznych spotkań z mieszkańcami, za pośrednictwem strony internetowej komendy oraz lokalnych mediów, dąbrowscy policjanci informowali mieszkańców o możliwościach jakie daje Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa i zachęcali do korzystania z udostępnionego narzędzia. Ilość zgłoszeń pokazała, że apele mundurowych nie pozostały bez odzewu.

W minionym roku mieszkańcy poinformowali o 1220 zagrożeniach. Policjanci weryfikowali otrzymane sygnały i potwierdzili 598 zgłoszenia. Spośród wszystkich potwierdzonych – aż 247 dotyczyło spożywania alkoholu w miejscach zabronionych, a 153 niewłaściwego parkowania i miejsc przekraczania dopuszczalnej prędkości. Wykroczenia to niezmiennie przez okres całego roku było najczęściej sygnalizowanym zagrożeniem.

PRZYPOMINAMY!

Strona nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji.
W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112, 997.

Prosimy o odpowiedzialne korzystanie z aplikacji.

Każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji.